Ostala prava

 • Stečajno pravo

 • Obvezno pravo

 • Upravno pravo

 • Radno pravo

 • Međunarodno pravo

 • Ekonomsko pravo

Opis usluga

Stečajno pravo

 • Prethodne pravne radnje prije otvaranja stečajnog postupka
 • Pokretanje stečajnog postupka
 • Zastupanje trg. društava u stečajnom postupku

Obvezno Pravo - sve vrste trgovačkih i ostalih ugovora (iz djelatnosti svih vrsta trgovine, distribucije robe, plina i ostalih energenata, posredovanja, zastupanja, franšize, građevinske, ugostiteljske i proizvodnih djelatnosti (drvna, tekstilna, prerađivačka industrija), prijevoza, financija, komercijale; kupoprodaje dionica, poslovnih udjela, ortački ugovori, i slično; ostali ugovori

Upravno pravo

 • Upravne tužbe i odgovori na tužbu
 • Uprave žalbe, prigovori, prigovori na zapisnike poreznih tijela u nadzoru i ostalih kontrolnih tijela, te vođenje postupka

Radno pravo

 • Pravilnici o radu, katalog radnih mjesta, ugovori o radu i odluke radnog prava, otkazi
 • Radnopravni preustroj
 • Pravna usluga u organizaciji i provođenju viška radnika velikih i malih trg. društava
 • Etički kodeks ponašanja
 • Stimulacije, destimulacije, stimulativni rad i radni odnosi
 • Kaznene odluke protiv radnika, vođenje radnih sporova, kontrola bolovanja

Međunarodno pravo

 • Međunarodna arbitraža na svim europskim arbitražnim sudištima
 • Međunarodne tužbe

Ekonomsko pravo

 • Naplata potraživanja: provjera solventnosti dužnika, status imovine dužnika, ovršni postupak protiv dužnika
 • Komercijala – osiguranje naplate potraživanja, zadužnice s jamstvima, mjenice, založno pravo na pokretnoj i nepokretnoj imovini dužnika i ostalo
 • Financije – bankarsko pravo, financijski fondovi, burza, kupnja i prodaja dionica, poslovnih udjela, vrijednosnih papira i ostalo

Za sva pitanja, slobodno se javite ...

Avatar
Damir Zagoršćak
Odvjetnik

Odvjetnik u Odvjetničkom društvu Zagoršćak & partneri