Pravni poslovi iz energetske djelatnosti

Pravni poslovi iz energetske djelatnosti

Opis usluga

Pravni poslovi - u svezi izdavanja, produženja i prijenosa dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Kontrola i činjenje pravnih mišljenja - u odnosu na obavljanje energetskih djelatnosti energetskih pravnih osoba

Pravni poslovi - u svezi s provođenjem odredbi energetskih pravnih osoba o razdvajanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetski sektor i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti

Pravni poslovi - u odnosu na ispunjenje načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije

Činjenje Općih akata - organiziranja tržišta električne energije i organiziranja tržišta prirodnog plina, Općih uvjeta opskrbe energijom

Činjenje svih poslovnih restrukturiranja u području obavljanja energetskih djelatnosti

Činjenje svih vrsta poslovnih ugovora koji proizlaze iz energetskih djelatnosti

Pravna pomoć - operatoru prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetskog subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza propisanih zakonima kojima se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije te Uredbom (EZ) 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije (dalje: Uredba 714/2009) i Uredbom (EZ) 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima pristupa mrežama za transport prirodnog plina

Kontakti s regulatornim tijelima u RH i državama članicama Europske unije i susjednim državama te ACER-om

Ostali poslovi koje se odnose na energetsku djelatnost

Za sva pitanja, slobodno se javite ...

Avatar
Damir Zagoršćak
Odvjetnik

Odvjetnik u Odvjetničkom društvu Zagoršćak & partneri