GDPR - Opća uredba o zaštiti podataka

GDPR - General Data Protection Regulation

Opis usluga

Prilagodba procesa i poslovanja

  • Pravno savjetovanje vezano uz poduzimanje mjera zaštite osobnih podataka u skladu s odredbama GDPR odnosnih na zaposlenike, poslovne partnere i poslovne suradnike
  • Pružanje usluga implementacije, edukacije i provjere usklađenosti s odredbama GDPR-a za sva tijela javne vlasti, za jedinice lokalne i područne samouprave (županije, gradovi, općine), sve vrste ustanova (predškolske, osnovnoškolske, srednjoškolske), javne vatrogasne postrojbe, muzeje, knjižnice, kazališta, bolnice, poliklinike i ostalo, trgovačka društva i ostale pravne osobe

Potpora poslovanju

  • Pružanje pravnih usluga uz kontinuirano praćenje pravnih aspekata GDPR-a, europskih provedbenih propisa i nacionalnog zakonodavstva
  • Obavljanje poslova Službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO - data protection officer)
  • Informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz GDPR-a te drugim odredbama Unije ili nacionalnim odredbama odnosnim na zaštitu osobnih podataka
  • Praćenje poštovanja GDPR-a te drugih odredbi Unije ili nacionalnih odredbi o zaštiti osobnih podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
  • Pružanje savjeta u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja
  • Suradnja s nadzornim tijelom (AZOP)
  • Djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo (AZOP) o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje, te savjetovanja o svim drugim pitanjima

Za sva pitanja, slobodno se javite ...

Avatar
Damir Zagoršćak
Odvjetnik

Odvjetnik u Odvjetničkom društvu Zagoršćak & partneri